Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Most Downloaded

Türkiye’de 1998 ve 2020 Yılları Arasında Çocuk Haklarına Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi

Aysun Aydın

ss. 54 - 67   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.5   |   Okunma Sayısı: 270  |  İndirilme Sayısı: 462

Beden Eğitiminde Eğitsel Oyunlar

Volkan Koç

ss. 68 - 79   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.6   |   Okunma Sayısı: 641  |  İndirilme Sayısı: 448

Beden Eğitimi ve Eğitsel Oyunlara Yönelik Yazılan Makalelerin İncelenmesi

Selin Gözde Dede

ss. 45 - 53   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.4   |   Okunma Sayısı: 382  |  İndirilme Sayısı: 431

Müze Uygulamasının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Özgür Aktaş, Ümit Yaşar Elyıldırım & Hasan Aslan

ss. 25 - 35   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.2   |   Okunma Sayısı: 274  |  İndirilme Sayısı: 424

Eğitimde Aile Katılımına Yönelik Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (2000-2020)

Tufan İnaltekin & Ataman Karaçöp

ss. 1 - 24   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.1   |   Okunma Sayısı: 210  |  İndirilme Sayısı: 411

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliğinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tugay Çintesun

ss. 36 - 44   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.3   |   Okunma Sayısı: 107  |  İndirilme Sayısı: 361

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287   |   Okunma Sayısı: 23  |  İndirilme Sayısı: 320

Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim: Ortaöğretim İngilizce Dersi Kapsayıcı Öğretim Programının İncelenmesi ve Öneriler

Turan Palabıyık & Halis Sakız

ss. 11 - 39   |  DOI: 10.29329/jcre.2021.427.2   |   Okunma Sayısı: 89  |  İndirilme Sayısı: 283

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi 

Seli̇n Akçölteki̇n & Ahmet Atalay

ss. 1 - 10   |  DOI: 10.29329/jcre.2021.427.1   |   Okunma Sayısı: 44  |  İndirilme Sayısı: 241

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jcre.2021.427   |   Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 233