Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Most Viewed

Beden Eğitiminde Eğitsel Oyunlar

Volkan Koç

ss. 68 - 79   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.6   |   Okunma Sayısı: 131  |  İndirilme Sayısı: 124

Türkiye’de 1998 ve 2020 Yılları Arasında Çocuk Haklarına Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi

Aysun Aydın

ss. 54 - 67   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.5   |   Okunma Sayısı: 38  |  İndirilme Sayısı: 95

Müze Uygulamasının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Özgür Aktaş, Ümit Yaşar Elyıldırım & Hasan Aslan

ss. 25 - 35   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.2   |   Okunma Sayısı: 34  |  İndirilme Sayısı: 99

Eğitimde Aile Katılımına Yönelik Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (2000-2020)

Tufan İnaltekin & Ataman Karaçöp

ss. 1 - 24   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.1   |   Okunma Sayısı: 33  |  İndirilme Sayısı: 102

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliğinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tugay Çintesun

ss. 36 - 44   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.3   |   Okunma Sayısı: 27  |  İndirilme Sayısı: 81

Beden Eğitimi ve Eğitsel Oyunlara Yönelik Yazılan Makalelerin İncelenmesi

Selin Gözde Dede

ss. 45 - 53   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287.4   |   Okunma Sayısı: 21  |  İndirilme Sayısı: 89

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jcre.2020.287   |   Okunma Sayısı: 8  |  İndirilme Sayısı: 58