Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Alptürk AKÇÖLTEKİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ali Osman ENGİN Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ümit ŞİMŞEK Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Muzaffer ALKAN Kafkas Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Alper KARADAĞ Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Kemal DOYMUŞ Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Volkan GÖKSU Kafkas Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Mürşed ÇAKMAK Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Hikmet ŞEVGİN Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Banuçiçek SEYHAN Giresun Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Tufan İNALTEKİN Kafkas Üniversitesi, Türkiye
Yayınevi Yazı İşleri Sorumlusu
Ulaş Yabanova Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

707 defa okundu.