Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Cilt 2 Sayı 1 (Aralık 2021)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi Cil. 2 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jcre.2021.427

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi Cil. 2 (1)
Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi 

Seli̇n Akçölteki̇n & Ahmet Atalay

ss. 1 - 10   |  DOI: 10.29329/jcre.2021.427.1

Özet

Bu çalışmanın temel amacı beden eğitimi ve spor öğretmeni ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin genel olarak internet bağımlılığına ve sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını belirlemektir. Çalışmanın örneklem grubunu Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 278 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda öğrencilerin internete bağlantı problemi yaşadıkları ve devamlı bu probleme yoğunlaştıkları, zihinlerinin devamlı yaşadıkları internet problemiyle meşkul olduğu, internetten uzun süre ayrı kaldıklarında bu durumun kendilerinde huzursuzluk ve sinirlilik haline neden olduğu, internet etkinliklerinin günlük yaşamını yönlendirmeye başladığı ve internet kullanımının artmasından dolayı sosyal çevreyi kaybetmeye başladıkları ve arkadaş çevrelerinin de bu durumdan şikayet etmeye başladığı yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Buna ek olarak, öğrencilerin besinlerin sınıflandırılması hakkında kendilerini yeterli hissettikleri, vitamin ve mineral içeren besinleri tespit etme konusunda ve hangi besinlerin karbonhidrat içerdiği konusunda kendilerini yeterli hissettikleri ve son olarak öğrencilerin şekerli besinleri ve fastfood ürünleri yemeyi sevdikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Sağlıklı Beslenme, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği

Derleme Makaleleri

Derleme Makalesi | Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi Cil. 2 (1)
Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim: Ortaöğretim İngilizce Dersi Kapsayıcı Öğretim Programının İncelenmesi ve Öneriler

Turan Palabıyık & Halis Sakız

ss. 11 - 39   |  DOI: 10.29329/jcre.2021.427.2

Özet

Kapsayıcı eğitim, bireyin din, dil, ırk, cinsiyet, ekonomik ve toplumsal farklılıklarına bakılmaksınız, farklılıkların zenginlik ve eğitimin bir hak olduğu anlayışıyla, eğitime ulaşmadaki engelleri ortadan kaldırarak her bireyin eğitim olanaklarına ulaşmasını savunmaktadır. Bu nedenle hazırlanacak olan programın, öğrenci istek, tercih ve ihtiyaçlarına göre, ayrıca öğrencilerin akademik farklılıkları dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş olarak düzenlenmesi, gerektiğinde bireyin kendi programını kendisinin hazırlanması önemlidir. Ayrıca kapsayıcı eğitimin demokratik ve sosyal adalet anlayışına sahip bireyler yetiştirmede etkinliğinin ortaya çıkmasıyla, toplum, okul ve sınıf ortamında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili, bu çalışmanın yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacını kapsayıcı eğitimin ilkeleri, temelleri, gereksinimleri ve gerekçeleri doğrultusunda, ortaöğretim İngilizce öğretim programının yeniden düzenlenmesini sağlayarak, Milli Eğitim Bakanlığının İngilizce dersi ortaöğretim programına alternatifler sunmasıdır. Çalışma, başından sonuna kadar çağımızda oldukça yaygınlaşmaya ve gereksinimi hissedilmeye başlayan kapsayıcı eğitimin ilkelerini, temellerini, gereksinimlerini ve gerekçelerini merkeze alarak, uygulamada kapsayıcı eğitim anlayışını, ortaöğretim İngilizce öğretim programına kazandırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı Eğitim, Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programı, Öğretim Programı İncelemesi